Integritetspolicy

1. Inledning

Denna Integritetspolicy ska gälla för Saltblomman AB, 559407-3164, ( ”Bolaget”). Syftet är att förklara hur Bolaget samlar in och använder dina personuppgifter. För att läsa mer om hur e-handelsleverantören hanterar personuppgifter, vänligen klicka här.

Integritetspolicyn innehåller information om den personuppgiftsbehandling som Bolaget utför och där Bolaget fastställer ändamålet och medlen för behandlingen. Personuppgifter är sådan information som kan identifiera dig som person, till exempel din e-postadress, din hemadress eller ditt telefonnummer. Vi behöver behandla dina personuppgifter bl.a. i syfte att fullgöra våra åtaganden gentemot dig som kund.

Policyn gäller för dig som:

  • är kund hos Bolaget
  • besökare på webbsida och digitala kanaler
  • är leverantör till Bolaget

2. Personuppgiftsansvarig och Personuppgiftsbiträden

Bolaget är ansvarig för de personuppgiftsbehandlingar som sker inom Bolagets verksamhet.

I det fall Bolaget anlitar externa parter för att utföra vissa tjänster, till exempel IT-leverantörer så agerar dessa leverantörer som Bolagets personuppgiftsbiträde. Bolaget anlitar endast personuppgiftsbiträde för de ändamål som är förenliga med de ändamål Bolaget själv har för behandlingen.

3. Personuppgifter som Bolaget behandlar

Bolaget behandlar personuppgifter om kunder, leverantörer, uppdragstagare och styrelseledamöter. I huvudsak behandlas följande uppgifter:

  • Kontakt- och identifikationsuppgifter: namn, födelsedatum, personnummer, faktura- och leveransadress, e-postadress, mobiltelefonnummer, nationalitet, ålder, inkomstuppgift etc.
  • Information om varor/tjänster: detaljer som gäller de varor/tjänster som köpts eller beställts. Till exempel typ av vara eller leveransspårningsnummer.
  • Betalningsinformation: kredit- och kontokortsuppgifter (kortnummer, giltighetsdatum och CVV-kod), bankkontonummer, bankens namn.
  • Teknisk information som genereras genom ditt användande av Bolagets tjänster: teknisk data såsom svarstid för sidor, nedladdningsfel, samt datum och tid när du använde tjänsten.

4. Rättslig grund för behandling av personuppgifter

  • Administrera vår kundrelation enligt det avtal vi har. Behandlingen är nödvändig för att Bolaget ska kunna fullgöra avtalet. Detta inkluderar att skapa och skicka information i elektroniskt format (inte marknadsföring). Behandlingen är nödvändig för att Bolaget ska kunna fullgöra avtalet om köp med dig (Artikel 6(1)(b) GDPR).
  • Utföra kundnöjdhetsundersökningar och marknadsundersökningar, samt be om recensioner från dig via e-post, sms, telefon eller genom andra kommunikationskanaler. Behandlingen är baserad på en intresseavvägning (Artikel 6 (1)(f) GDPR). Vid den intresseavvägningen har Bolaget bedömt att Bolaget har ett berättigat intresse att kunna utföra dessa typer av undersökningar.

5. Gallring

Bolaget sparar endast personuppgifter så länge som behövs för angivet ändamål med behandlingen eller för att fullgöra Bolagets rättsliga skyldigheter. Därefter gallrar vi dina personuppgifter.

6. Rätt att begära ut uppgifter samt radering

En registrerad person har rätt att få ett utdrag som visar vilka personuppgifter som Bolaget har registrerade om personen ifråga. Registrerad person äger rätt att begära rättelse av felaktiga uppgifter och i vissa fall radering.

7. Cookies och Pixeltaggar

Cookies är små textfiler som innehåller en teckensträng och som identifierar en unik webbläsare. De skickas till en dator av internetoperatörer eller tredje part. Som standard är cookies tillåtna i de flesta webbläsare, då detta är något som de flesta webbplatsägare kräver för att få åtkomst till deras webbplats. Du kan ändra inställningarna för din webbläsare för att inaktivera cookies som standard, blockera cookies från tredje part eller för att få ett meddelande om att en cookie har skickats.

Pixeltaggar är skript som utfärdas när en användare öppnar en webbplats eller ett e-postmeddelande. Själva pixeln är osynlig och syns endast i webbplatsens eller e-postmeddelandets HTML-kod. Den anropar en applikation på en server som leder till att en tredjepartscookie laddas ner på din dator eller registrerar att e-postmeddelandet har öppnats.

För mer information om cookies och hur de fungerar, besök www.allaboutcookies.org.

8. Ändring av denna Integritetspolicy

Bolaget kan komma att göra ändringar i policýn från tid till annan. Den senaste versionen finns tillgänglig på Bolagets webbsida.